Informace o instituci Obchodní akademie Třeboň

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru obchodní akademie.

 

Koncepce výuky

Obsahem koncepce je nahrazení tradičních forem výuky v odborných předmětech - výkladu látky spojeného se zápisem poznámek - moderní metodou založenou na procvičování praktických činností tak, jak je budou provádět absolventi školy při nástupu do praxe. Cílem je dosažení vysoké úrovně praktických dovedností při jakékoliv činnosti v ekonomické agendě, především v účetnictví, dokonalá orientace v předpisech, zákonech a vyhláškách při profesionálním využívání výpočetní techniky. Široké znalosti komplexního ekonomického programu Helios jsou spojeny s výpočetní technikou, která je denně využívána - Windows XP a Office 2003 Premium v síti Novell 6.5. Žáci mají volný přístup k Internetu ve všech učebnách. Internet je připojen pevnou linkou 8 Mb/s. Naši absolventi se úspěšně uplatňují na trhu práce v oblasti účetnictví, administrativě, obchodu i jako samostatní ekonomičtí pracovníci nebo pracovníci počítačových firem. Dobře zvládají studium na ekonomicky zaměřených vysokých školách a vyšších odborných školách.

 

Formy výuky

Vzájemné propojenosti jednotlivých ekonomických předmětů (především účetnictví, ekonomiky, praxe) dosahujeme tím, že tyto předměty v rámci jedné třídy vyučuje převážně jeden vyučující. U vyučujícího, který převezme třídu v 1. ročníku a končí s ní u maturitních zkoušek, jde o velmi náročný proces, pro studenty je to ovšem nejoptimálnější způsob. Vyučující může využít rozpracovaný příklad z jednoho předmětu v předmětu jiném nebo jeden souvislý příklad zpracovává ve dvou či třech předmětech podle náplně. Tím se prakticky smazává hranice mezi jednotlivými předměty. Základem výuky je určitá samostatná část programu, která v sobě zahrnuje jednu ekonomickou agendu (např. mzdovou). Program prakticky řeší celý postup zpracování dat (výpočet mezd) a vše, co s tím bezprostředně souvisí. To je jak na straně vstupů např. návaznost na personalistiku, tak na straně výstupů např. přenos do účetnictví. Výstupní data zpracovaná touto částí programu v předmětu podniková ekonomika se stávají základem výuky v předmětu účetnictví, kde se využívá jiné části programu. Takto probíhá výuka v nižších ročnících. Ve třetím a čtvrtém ročníku žáci využívají v předmětu ekonomická cvičení pomocí souvislých příkladů celý komplex programů s plynulým přenosem dat z jedné agendy do druhé. Tam, kde lze ekonomický problém zjednodušit, vyučující doplní zpracování vhodných dat v Excelu. Tato forma výuky, kterou na naší škole realizujeme od roku 1990, je nyní základním pilířem rámcových vzdělávacích programů pro obchodní akademie platných od roku 2009.

Kde nás najdete?

Zobrazit